ระบบจัดการ ใบอนุญาตออนไลน์

ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต (รายใหม่)


สำหรับผู้ประกอบกิจการรายใหม่ที่ต้องการยื่นแบบคำขอครั้งแรก

เข้าสู่ระบบ


สำหรับผู้ประกอบกิจการที่ลงทะเบียนแล้ว